Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

21/01/2022

  E' 1

Γλώσσα 24/01: 1) Φυλλάδιο με κείμενο κατανόησης
              2) Επανάληψη την 6η Ενότητα από το πακέτο

Ιστορία 24/01: 1) Μάθημα 16 / σελ.49-50

Φυσικά 24/01: 1) σελ.63 / 1, 2

Μαθηματικά 25/01: 1) Βοήθημα σελ.142 / 17.23, 17.24
                          σελ.143 / 1, 2
                  2) Τ.Ε. σελ.45 / 1, 3 
                          σελ.47 / 1, 2, 3

Kαλό σαββατοκύριακο!Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

20/01/2022

  E' 1

Μαθηματικά 20/01: Βοήθημα σελ.141 / 17.13, 17.14, 17.16

Φυσικά 20/01: Τ.Ε. άσκηση στη σελ.59 & να ξέρετε τι είναι οι κοπτήρες και οι κυνόδοντες

*Αντί για Θρησκευτικά θα κάνουμε Ιστορία!

Kαλό μεσημέρι!Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

19/01/2022

  E' 1

Γλώσσα 20/01: Να μελετήσετε πολύ καλά από το φυλλάδιο των εκθέσεων τις σελίδες 9-10 (όχι όπως σήμερα), καθώς και την αναπτυγμένη έκθεση στη σελίδα 11, «Ο καλύτερός μου φίλος». 

Στη συνέχεια, με πρότυπο την αναπτυγμένη έκθεση, να περιγράψετε στο κόκκινο τετράδιο τον καλύτερό σας φίλο.

* Αύριο αντί για Γεωγραφία να φέρετε Μαθηματικά!

** Η προθεσμία για τις δηλώσεις του Μαθηματικού Διαγωνισμού είναι μέχρι την Παρασκευή 21/01.

Kαλό μεσημέρι!Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

18/01/2022

 E' 1

Γλώσσα 19/01: Να μελετήσετε πολύ καλά από το φυλλάδιο των εκθέσεων τις σελίδες 2-6, καθώς και την αναπτυγμένη έκθεση στη σελίδα 7 «Γράμμα στην ξαδέρφη μου». 

Στη συνέχεια, με πρότυπο την αναπτυγμένη έκθεση, να γράψετε στο κόκκινο τετράδιο μια επιστολή σε έναν φίλο σας, για το πώς περάσατε σε ένα ταξίδι σας στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

Μαθηματικά 19/01: 1) Πάρα πολύ καλά τη σημερινή θεωρία του τετραδίου!
                  2) Άσκηση στο πράσινο τετράδιο (την έχω στείλει στο μέιλ όσων έλειπαν ή έφυγαν 1.15 μ.μ.).

Ιστορία 19/01: Επανάληψη μαθήματα 13 & 14

Φυσικά 19/01: Τ.Ε. σελ.58 / ασκ.1 (να φέρετε ξυλομπογιές & μαρκαδόρους)

Kαλό μεσημέρι!Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

17/01/2022

E' 1

Για 18/01...

Γλώσσα 18/01: 1. σελ.85 A2+O 2§ «Η ημερίδα εντάσσεται...Παλαμά.»
              2. Με πρότυπο την πρόσκληση της σελ.85, να γράψετε στο κόκκινο τετράδιο μια πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση που θα ανεβάσει η τάξη σας. Σκεφτείτε τις λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα της παράστασης και το μέρος που θα διεξαχθεί. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τα στοιχεία του πίνακα της σελ.85.

Μαθηματικά 18/01: Βοήθημα σελ.136 Πολύ καλά τις δύο θεωρίες για τη σύγκριση κλασμάτων
                          σελ.140 / 17.6, 17.7
                          σελ.141 / 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12

Ιστορία 19/01: Επανάληψη μαθήματα 13 & 14

Φυσικά 19/01: Τ.Ε. σελ.58 / ασκ.1

Να έχετε μαζί σας...

Β.Μ. Γλώσσας, κόκκινο τετράδιο & φάκελο, Βοήθημα & πράσινο τετράδιο.

Kαλή εβδομάδα & καλό μεσημέρι!

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

Γερμανικά

 Κλίση ουσιαστικων απ'έξω και ορθογραφία και 1 φορά αντιγραφή 

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

14/01/2022

 E' 1

Γλώσσα 17/01: 1. σελ.81 A2+O 3η & 6η μαντινάδα
              2. σελ.82-83 Ανάγνωση & ασκ.1 στο κόκκινο τετράδιο

Ιστορία 17/01: 1. Β.Μ. σελ.47-48 Πολύ καλά!
               2. T.E. σελ.18 / ασκ.1

Πατήστε τον σύνδεσμο για να κάνετε εικονική περιήγηση στον ναό της Αγίας Σοφίας και να δείτε πολλές φωτογραφίες. Αγία Σοφία

Μαθηματικά 18/01: Βοήθημα σελ.136 Πολύ καλά τις δύο θεωρίες για τη σύγκριση κλασμάτων
                          σελ.140 / 17.6, 17.7
                          σελ.141 / 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12

Να έχετε μαζί σας 17/01...

Β.Μ. Γλώσσας, κόκκινο & πορτοκαλί τετράδιο, Β.Μ. & Τ.Ε. Ιστορίας, Τ.Ε. Φυσικής

Kαλό σαββατοκύριακο!Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

13/01/2022

E' 1

Μαθηματικά 14/01: Βοήθημα 16.14, 1, 2, 3 / σελ.134

Γλώσσα 17/01: 1. σελ.81 A2+O 3η & 6η μαντινάδα
              2. σελ.82-83 Ανάγνωση & ασκ.1 στο κόκκινο τετράδιο

Ιστορία 17/01: 1. Β.Μ. σελ.47-48 Πολύ καλά!
               2. T.E. σελ.18 / ασκ.1

Να έχετε μαζί σας 14/01...

Βοήθημα & πράσινο τετράδιο, Θρησκευτικά.

Kαλό μεσημέρι!


Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

12/01/2022

 E' 1

Γλώσσα 13/01: Τ.Ε. σελ. 50-51 / ασκ.7

Γεωγραφία 13/01: Φυλλάδιο 

Μαθηματικά 14/01: Βοήθημα 16.14, 1, 2, 3 / σελ.134

Να έχετε μαζί σας...

Β.Μ.-T.E. Γλώσσας & κόκκινο τετράδιο, Βοήθημα & πράσινο τετράδιο, Β.Μ.-Τ.Ε. Γεωγραφίας & Φυλλάδιο.

Kαλό μεσημέρι!Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

11/01/2022

E' 1

Για 12/01...

Γλώσσα: Τ.Ε. σελ. 49 / ασκ.6 Να την ολοκληρώσετε με τη βοήθεια λεξικού, όπως κάναμε στην τάξη.

Μαθηματικά: Βοήθημα 16.13 / σελ.133

Ιστορία: Β.Μ. σελ.45-46 / Πολύ καλά αυτά που υπογραμμίσαμε.
         Τ.Ε. σελ.17 / ασκ.4

Να έχετε μαζί σας...

Β.Μ. Γλώσσας & κόκκινο τετράδιο, Βοήθημα & πράσινο τετράδιο, Β.Μ. & Τ.Ε. Ιστορίας

Kαλό μεσημέρι!